Milyen vegyi anyagokra vonatkozik az osztályozási kötelezettség, és hogyan tudom azt a legegyszerűbben elvégezni?

Az osztályozási követelmények forgalmazott anyagokra, keverékekre, robbanóképes és pirotechnikai árucikkekre vonatkoznak.

1t/év gyártott vagy importált mennyiség alatt is van osztályozási kötelezettség.

Nem forgalmazott anyagokra is vonatkozik az osztályba sorolás, de csak amelyekre a REACH rendelet regisztrálást és bejelentést követel: pl. elkülönített intermedierre.

A CLP kétféle típusú osztályozást tartalmaz: a saját osztályozást és a harmonizált osztályozást.

Az anyagok harmonizált osztályozása


Az anyagok harmonizált osztályozását a CLP VI. mellékletének 3.1. táblázata tartalmazza (több ezer anyag). A harmonizált osztályozástól eltérni nem lehet, a gyártók és importőrök kötelesek ezt az osztályozást alkalmazni. Tagállamok hatóságai valamint az ipar is javasolhat új anyagokat a Harmonizált Osztályozási jegyzékbe, így a CLP VI. mellékletének 3.1 táblázat frissülni fog a jövőben, amennyiben a Bizottság további harmonizált osztályozásokról dönt.

A megfelelési táblázatok


Az osztályozással kapcsolatosan el kell döntenie azt is, hogy milyen mértékben kívánja felhasználni a CLP VII. mellékletében rendelkezésre bocsátott megfelelési táblázatokat, amelyek a régi osztályozásokat feleltetik meg a CLP osztályozásoknak. A megfelelési táblázatból közvetlen megfeleltetés nem lehetséges legtöbb esetben.

Ha egy anyag harmonizált osztályozású és ennek megfelelően a CLP VI. mellékletében található táblázatokban szerepel, akkor nem szükséges az adott veszélyre vonatkozóan rendelkezésre álló információt összegyűjtenie erről az anyagról. Más szavakkal: az információgyűjtés megkezdése előtt először a VI. mellékletet kell átnéznie.

Ha egy vegyi anyag nincs rajta a Harmonizált Osztályozási jegyzéken, akkor a VII. melléklet megfelelési táblázata és az I. melléklet besorolási és címkézési előírása szerint kell osztályozni.

A veszélyességi információk


A kapott veszélyességi információk megfelelésének és megbízhatóságának eldöntésekor meg kell fontolnia, hogy rendelkezik-e elegendő szakértelemmel. Ha nem, akkor szakértővel kell konzultálnia. Önnek vagy a bevont szakértőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az összegyűjtött információ az osztályozás céljára megfelelő és megbízható.

Az információnak az anyag azon formájára vagy fizikai állapotára kell vonatkoznia, amelyben az anyagot forgalomba hozzák, és amelyben ésszerűen feltételezhető, hogy használni fogják.

A fizikai veszélyek tekintetében új információt kell létrehozni az osztályozáshoz és a címkézéshez, hacsak nem áll rendelkezésre megfelelő és megbízható információ. Mindazonáltal az egészségi és környezeti veszélyek tekintetében nem kötelező a vizsgálatok elvégzése.

A korábban veszélyesnek nem minősülő anyagok vagy keverékek a CLP szerint veszélyesnek minősülhetnek.

A keverékek osztályozása


A keverékek CLP szerinti osztályozása ugyanazon veszélyek tekintetében történik, mint az anyagok osztályozása. Az anyagokkal egyező módon, a keverékekről rendelkezésre álló adatokat elsődlegesen teljes egészükben kell figyelembe venni az osztályozás megállapításakor.

Ha erre nincs lehetőség, akkor a keverékek osztályozásához olyan további megközelítéseket lehet alkalmazni, mint például „interpolációs elvek” a hasonló vizsgált keverékekre és az egyes veszélyes összetevő anyagokra vonatkozó, rendelkezésre álló adatok felhasználásával.

« Vissza az előző oldalra