Miről szól a CLP rendelet?

A CLP egy EU rendelet, ami az EU "legerősebb", kötelező jogszabályfajtája: minden tagországra általánosan érvényes, anélkül, hogy a nemzeti jogba külön át kellene emelni, és szóról szóra ugyanúgy kell lefordítani minden EU tagállamban.

Az Európai Parlament és Tanács vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelete (Classification Labeling Packaging - CLP) 2009. január 20-án lépett hatályba, és egy átmeneti időszakot követően a jelenleg érvényben lévő osztályozási, címkézési és csomagolási irányelvek (67/548/EGK (DSD) és 1999/45/EK (DPD), Magyarországon 44/2000 EüM rendelet) helyébe lép. A CLP-rendeletet anyagokra 2010. december 1-jétől, keverékekre pedig 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

A magyar nyelvű CLP rendelet letöltséhez kattintson.

GHS prezentáció, 2010. május 6. - Securex kiállítás

Hogyan tudja segíteni az Ön munkáját ezzel kapcsolatban a GHS-expert Kft. szoftveres szolgáltatása?

 1. Könnyen elérhető, professzionális CLP (GHS) osztályozás és címkézés a GHS-expert szoftver segítségével – azoknak, akik saját maguk akarnak osztályozni.
 2. Teljes körű osztályozás és címkézés a GHS-expert Kft. segítségével.
 3. Osztályozás bejelentése a GHS-expert Kft. segítségével.

Tudjon meg további információkat szolgáltatásainkról


Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) keretében 12 év alatt gondosan kidolgozták az osztályozás és címkézés harmonizált kritériumait, valamint azok alkalmazásának általános elveit, aminek eredményeként létrejött a “Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere” a GHS (Global Harmonisation System). A CLP-rendelet nem más, mint a nemzetközileg elfogadott GHS-kritériumoknak az EU közösségi jogszabályokba való beépítése.

Az Európai Unión kívül egyre több ország fogadja el jogszabályaiban a GHS- kritériumokat.

(lila :bevezetés alatt | zöld :bevezetése előkészületben | sárga :tárgyalás alatt)

GHS országok


A CLP rendelet célja


 1. A CLP egyik fő célja annak meghatározása, hogy az anyag vagy keverék rendelkezik-e olyan tulajdonságokkal, amelyek veszélyesként való besorolásához vezetnek. Ezt hívjuk osztályozásnak.

  Az osztályozási követelmények forgalmazott anyagokra, keverékekre, robbanóképes és pirotechnikai árucikkekre vonatkoznak függetlenül attól, hogy mekkora mennyiségben gyártották, importálták és forgalmazták az adott anyagot. 1t/év gyártott vagy importált mennyiség alatt is van osztályozási kötelezettség

  Nem forgalmazott anyagokra is vonatkozik az osztályba sorolás, de csak amelyekre a REACH rendelet regisztrálást és bejelentést követel: pl.monomerek, elkülönített intermedierek, szállított elkülönített intermedierek, PPORD anyagok.
 2. Veszélyes anyagok és keverékek címkézésének harmonizálása .
  Címkézési és csomagolási követelmények veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkoznak.
 3. Veszélyes anyagok és keverékek csomagolásának harmonizálása.


« Vissza az előző oldalra