Mit írjak az új CLP szerinti címkékre és mikortól? Kinek kell címkéznie és milyen nyelven?

A gyártónak, importőrnek, továbbfelhasználónak (beleértve a készítőt is) vagy forgalmazónak (beleértve a kiskereskedőt is), a forgalomba hozatalt megelőzően címkéznie kell valamennyi veszélyes anyagot vagy keveréket (a CLP 4. cikkének (4) bekezdése).

Ez vonatkozik az olyan
árucikkek előállítóira és importőreire is, amelyek a CLP I. mellékletének 2. részében levő kritériumok szerint robbanóképesek.

A forgalmazónak, a címkézés céljaira nem kell az osztályba sorolást elölről kezdenie, hanem átveheti szállítójától az anyag vagy a keverék osztályozását. Ugyanez a szabály érvényes a továbbfelhasználóra is, feltéve, hogy nem változtatja meg a neki szállított anyag vagy keverék összetételét.

A címkéit azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkezik (rendelkeznek). Ebben a vonatkozásban szükséges lehet a vonatkozó nemzeti szabályozás ezen előírásainak ellenőrzése. Több nyelvű címke lehetséges.

Címke minimális tartalma

Címke minimális tartalma

Címke és piktogram méretei


(Eltérés speciális esetekben lehetséges)

A csomag űrtartalma
Címke méretek (mm)
Piktogram méretek (mm)
 Legfeljebb 3 liter
 Ha lehet legalább 52x74  Legalább 16x16
 3 liternél nagyobb, de legfeljebb 50 liger
 Legalább 74x105  Legalább 23x23
 50 liternél nagyobb, de legfeljebb 500 liter
 Legalább 105x148  Legalább 32x32
 500 liternél nagyobb
 Legalább 148x210  Legalább 45x45

Felhasznált irodalom


A CLP-rendelet (A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet)

A CLP-rendelet bevezető útmutatója

Maradt még kérdése?


Amennyiben további kérdései vannak kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

Botos Ágnes
A GHS-expert Kft. ügyvezetője

E-mail: agnes.botos@ghsexpert.com
Telefon: +36-20/220-5737


« Vissza az előző oldalra