Rólunk

Dr. Botos Ágnes vagyok, végzettségem szerint környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök. Jelenleg REACH, GHS és BIOCID tanácsadással foglalkozom a GHS-expert kft ügyvezetőjeként. A vállalkozásom elindítása óta, 2008-tól kezdődően, több mint 100 magyar és külföldi cégnek segítettem a REACH és CLP rendelet megértésében, valamint a REACH regisztrációban. Jelenleg legfontosabb feladatom REACH mini és vezetőregisztrációs dossziék készítése.Tapasztalatom szerint legtöbb segítséget azoknak a REACH és GHS (CLP) rendelettel megbízott munkatársaknak tudom adni, akiknek nincs idejük a terjedelmes REACH és CLP rendeletet valamint a hozzá tartozó több mint 2000 oldalas angol nyelvű útmutatókat megérteni, és emiatt a stratégiai döntések meghozatala előtt elbizonytalanodnak.

Én naprakészen nyomon követem a kémiai biztonsági jogszabályok változásait, gyorsan és tömören össze tudom foglalni, hogy mi lenne a legjobb stratégia a cégeknek. Tanácsaimmal, szolgáltatásaimmal pénzt és időt tudnak megtakarítani az ügyfeleim, és természetesen 100%-osan meg tudnak felelni a komplex jogszabályi követelményeknek, elkerülve ezzel az igen magas büntetést.

Szakmai tapasztalataim

REACH és CLP (GHS) vállalkozásom elindítása előtt több mint tíz évet dolgoztam a General Electric Industrial európai igazgatóságának környezet- egészség- és munkavédelmi szakértőjeként, elsődleges munkanyelvként angolul.

A vállalkozásom elindítása óta, több mint 100 magyar és külföldi cégnek segítettem a REACH és a CLP (GHS) rendelet megértésében, mini és vezető REACH regisztrációs dossziék elkészítésében, BIOCID engedélyeztetésben illetve a GHS( CLP) osztályozásban és bejelentésben. Rendszeresen adok elő magyar és nemzetközi kémiai biztonsági konferenciákon.

Naprakészen nyomon követem a REACH és a CLP (GHS) rendelet változásait, több szakmai konferencián is előadtam mindkét témában és a cégekkel együtt dolgozva gyakorlati szempontból is tapasztalom a bevezetés nehézségeit nagy- és kisvállalatnál egyaránt.

2016 januárjában a Közép Európai Egyetem (Central European University) megvédtem a doktori disszertációmat. A doktori munkám témája: „REACH és a TSCA-reform összehasonlítása”. Több magyar és európai REACH szakemberrel, valamint toxikológussal tartom a kapcsolatot azért, hogy konzultáljak velük partnereim bonyolultabb kérdéseiről.

Publikációk
 • Agnes Botos, A Comparison of REACH & the Bipartisan TSCA Reform Bills, Lambert Academic Publishing, 2016 (It is my PhD in book format) www.lap-publishing.com
 • How Could REACH be Improved?
  The European Union REACH Regulation for Chemicals Law and Practice, Edited by Lucas Bergkamp, partner, Hunton &Williams LLP, 2013
 • Lessons for US lawmakers from the European Unions REACH Program The Environmental Law Reporter News & Analysis, November 2012, Volume 42, No.11
 • Lessons for US lawmakers from the Euorpean Unions REACH Program, 2012
  http://www.indiana.edu/~spea/faculty/pdf/REACH_report.pdf
 • Mit érdemes tudni az ipar szereplőinek a REACH rendeletről? Cd, 2008
Legfontosabb tanfolyamok
 • IUCLID basic and advanced training REACHCentrum,Brussel, Belgium 2009
 • QSAR Application toolbox basic and advanced training Barcelona, 2011
 • Chesar tool training European Chemical Agency, Helsinki, Finnland & REACHCentrum, Brussel, Belgium 2012
 • Lead-registrant training, European Chemical Agency, Helsinki, Finnland 2012
 • ADR Biztonsági tanácsadó
Képek nemzetközi konferenciákról

Kína, Jingzhao 2012, EU-Kína Kereskedelmi project: Az EU vegyi anyag kezelési jogszabályai
(REACH és CLP rendeletek) – CLP előadó: Botos Ágnes