CLP tanácsadás

UFI kódok (Egyedi Formulaazonosító) készítése tapasztalt REACH és CLP tanácsadóval, avagy gyors, szakszerű veszélyes keverék PCN bejelentés

Ön már tudja, hogy a CLP VIII. mellékletének (2017/542/EU) első határideje 2021. január 1-jén érvénybe lép, sőt addigra a lakossági  és foglalkozásszerű forgalomba szánt veszélyes keverékeket aktualizált címkékkel is el kell látniuk?

A PCN bejelentést (Poison Center Notification) is meg kell tenniük 2021. január elsejére a lakossági és foglalkozásszerű forgalomba szánt termékek esetében: Vészhelyzetre való reagálással és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatos harmonizált információk benyújtása veszélyes keverékek esetében a Mérgezési Központokba.

Ha Ön veszélyes keverék importőr vagy veszélyes keverék továbbfelhasználó, aki veszélyes keveréket harmadik fél számára forgalomba hoz, akkor honlapomon leírt információkra hamarosan szüksége lesz!

Hogyan fognak kinézni  veszélyesként osztályozott keverékek címkéi 2021 és 2024 után az Önök cégénél?

Az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján osztályozott keverékek címkéi egy 16 karakterből álló UFI kóddal (Unique Formula Identification = Egyedi formulaazonosító) fognak bővülni a CLP rendelet VIII. mellékletében leírt követelményeknek megfelelően.

A CLP VIII. mellékletének való megfelelés nemcsak annyiból áll, hogy ráragasztunk egy UFI kódot a címkére, a folyamat ennél sokkal komplexebb:

 • Intenzív kommunikáció a szállítói láncban az adatok beszerzéséről
 • Portfólió áttekintése és az érintett termékek receptúrájának és összetevőinek ellenőrzése
 • Veszélyes és nem veszélyes összetevők koncentráció tartományának meghatározása
 • Veszélyes összetevők CLP osztályozásainak meghatározása
 • Színezékek, parfümök, illatanyagok meghatározása
 • Keverékben lévő keverékek (MIM) meghatározása
 • Termék kategóriák meghatározása (EUPCS)
 • Csomagolási típusok és méretek meghatározása
 • Termékcsaládok összeállítása
 • UFI generálása, érvényesítése
 • Címke, csomagolás megváltoztatása
 • PCN portál vagy IUCLID megtanulása
 • A különböző EU-s országok Mérgezési Központjaiba való bejelentés elkészítése
 • Hatósági díjak befizetése a különböző tagállamok hatóságainak
 • Bejelentések leltára
 • Naprakésszé tételi szabályok betartása
A bejelentési határidők gyorsan eljönnek:
 • 2021. január 1. fogyasztói (lakossági) felhasználásra szánt veszélyes keverékek (új határidő)
 • 2021. január 1. foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keverékek
 • 2024. január 1. ipari célú felhasználásra szánt veszélyes keverékek
 • 2025. január 1. saját OKBI bejelentéssel rendelkező cégek számára

Ha sokáig vár, akkor könnyen kiteszi a cégét egy bírságnak.

Mit csináljak, hogy időben meg tudjak felelni a jogszabálynak?

Ha Ön valóban 100% jogszabályi megfelelőséget szeretne a cégénél, akkor ennek a két szolgáltatásnak örülni fog

Oktatás

Az oktatás után Ön önállóan is el fogja tudni készíteni a PCN bejelentést, mivel bemutatom egy vegyi keveréken keresztül, hogy mit is kell csinálnia a cégének a sikeres bejelentéshez.
Az oktatás után tudni fogja, hogy mit kell tennie, ahhoz hogy 100 %-osan megfeleljenek a CLP VIII. mellékletében leírt komplex követelményeknek.

Mérgezési Központba való bejelentés (PCN bejelentés)

Önök csak a szükséges adatokat gyűjtik össze, mi pedig elvégezzük Önök helyett az adminisztrációs munkát, és átadjuk a kész PCN bejelentést, hogy Önöknek már csak címkézni kelljen.

Ha a tanácsadónak a cégemet választja, akkor pénzt és időt tudnak megtakarítani és természetesen 100%-osan meg tudnak felelni a komplex jogszabályi követelményeknek.

Ajánlatkérés UFI kódok készítésére:

  Vegyszerálló címkék egyszerűen;
  Biztonsági adatlapok aktualizálása az új CLP osztályozásnak megfelelően;
  Kémiai biztonsági oktatások (GHS, CLP, REACH, IUCLID);