CLP training

1. nap – alapok
2. nap – anyagok osztályozása minden osztályra
3. nap – keverékek osztályozása minden osztályra

Nem kötelező minden nap részt venni.

Célunk, hogy a vegyi anyagokat és vegyi keverékeket gyártók és importőrök el tudják készíteni a vegyi anyagjaik osztályozását, címkézést a CLP rendeletnek megfelelően. A CLP rendelet megértése időigényes feladat, ezt próbáljuk felgyorsítani, úgy hogy a kurzus első napján a legszükségesebb elméletet mondom el, a második és harmadik napján pedig a konkrét osztályokra lebontott osztályozást beszéljük át.

A kurzuson mindenki önállóan is osztályozhat egy általa hozott anyagot vagy keveréket az elmondott elmélet alapján, amit a végén egy GHS-expert szoftver segítségével is leellenőrzünk. A nap végére minden résztvevő tudni fogja, hogy milyen adatokat kell feltétlenül összegyűjteni a sikeres CLP osztályozáshoz, mit kell ráírnia az új címkékre és hogyan lehet elkészíteni a CLP bejelentést a REACH-IT-n. A kurzuson mindenki a saját kinyomtatott CLP rendeletéből dolgozik, vagy a saját laptopján.

Kinek ajánljuk?

Műhelygyakorlatunkat vegyi anyag és vegyi keverék gyártók, importőrök és REACH egyedüli képviselővel rendelkező továbbfelhasználók CLP rendelet bevezetésével megbízott munkatársaiknak ajánljuk, mivel nekik a forgalomba hozott keverékeiket újra kell osztályozni 2015. június elsejéig.

Miért hasznos Önnek a tanfolyam elvégzése?

Mert egyedül nem tudná 3 nap alatt megtanulni a CLP komplikált rendszerét. Mert előadónk az ügyfelek igényeihez illeszkedő nagyon színvonalas és nagyon praktikus oktatást készített. Mert a törvényi kötelezettségének az oktatás elvégzése után könnyen eleget tud tenni.

Oktatónk

Botos Ágnes: környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök, REACH és GHS tanácsadó, ADR biztonsági tanácsadó, a GHS-expert Kft ügyvezetője. Az IQS informatikai céggel közösen kifejlesztették a GHS-expert szoftvert, s ezen munka folyamán alaposan megértette a CLP rendelet követelményeit. Több szakmai konferencián is előadott a CLP-rendeletről.

Jelentkezési információk

Maximum 12 fő vehet részt az oktatáson. CLP rendeletet vagy a laptopját mindenkinek hozni kell, aki az oktatás második felében egy konkrét anyagot vagy keveréket is szeretne osztályozni.

Program

1. nap – alapok 10:00-16:00

 • CLP célja, hatálya, mentességek
 • Veszélyes anyag fogalma: fizikai veszélyek, egészségi veszélyek, környezeti veszélyek
 • Címke tartalma, mérete, kiegészítő információk a címkén, mentesítések
 • Piktogramok, Figyelmeztetések,
 • Figyelmeztető mondatok és elsőbbségi elvek
 • Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kiválasztásuk
 • Alternatív név használata
 • ADR és a CLP kapcsolata
 • Az osztályozás folyamatai: I. melléklet részletes átbeszélése
 • Harmonizált osztályozási jegyzék
 • R mondatokból való osztályozás
 • Információk összegyűjtése, megőrzésének kötelezettsége
 • Keverékek osztályozása tömören: M tényezők, Egyedi koncentrációs határértékek
 • CLP osztályozás feltüntetése a biztonsági adatlapon
 • Bejelentési kötelezettség
 • Bejelentés fajtái: REACH-IT-n online, IUCLID-on

2. nap – anyagok osztályozása minden osztályra 10:00-16:00

 • Anyagok osztályozása minden osztályra kiterjedően
 • Konkrét hozott anyag osztályozásának ellenőrzése

3. nap – keverékek osztályozása minden osztályra 10:00-16:00 

 • Keverékek osztályozása minden osztályra kiterjedően
 • Konkrét hozott keverék osztályozásának ellenőrzése